Thiết bị dẫn đường D20 kết nối Online mọi lúc

4,990,000  4,890,000 

Camera ghi hình kép

Định vị xe trực tuyến

Truyền hình trực tiếp video

Wifi hotspot 3G

Dẫn đường Vietmap S1

Màn hình Taplo tự động

Kết nối camera lùi

Hệ điều hành Android

.
.
.
.