Thiết bị dẫn đường Vietmap A50 ghi hình và dẫn đường cùng lúc

Hệ điều hành Android thân thiện

Ghi hình trước và sau rõ nét

Phần mềm dẫn đường siêu thông minh

Màn hình 5.0 inch

Là thiết bị đa di năng

.
.
.
.