Camera hành trình Vietmap IDVR P1 ghi hình cùng lúc trước sau

4,990,000  4,690,000 

Camera ghi hình cùng lúc trước sau

Camera trước ghi hình Full HD

Camera sau VGA

Camera sau kết hợp làm camera lùi

.
.
.
.